FAMILY CUP - Mezinárodní golfový turnaj rodinných týmů

FAMILY CUP 2016 - presented by ČESKÁ TVŮRČÍ
19. ročník mezinárodního golfového turnaje rodinných týmů
Aktuality  |   Pravidla  |   Přihlášení hráči  |   Startovní listina  |   Výsledky  |   Fotogalerie  |   Ohlasy  |   Partneři  |   Vstup pro partnery  |   Kontakt
 
Herní řád turnaje FAMILY CUP
 • turnaje FAMILY CUP se mohou zúčastnit pouze dvojice hráčů a hráček s HDC 1- 54, kteří jsou v příbuzenském vztahu
 • turnaj se hraje systémem greensome (výběrový drive)
 • hraje se 1 x 18 jamek na rány s vyrovnáním
 • vyrovnání (HDC) dvojice se počítá jako součet 60% z nižšího a 40% z vyššího hracího handicapu EGA, zaokrouhlený na celé číslo
 • hráči s vyšším handicapem než 30 a hrají v turnaji s HDC 30
 • podmínkou účasti hráčů z ČR je registrační číslo hráče ČGF
 • hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel hřiště
 • nehraje se na úpravu handicapu
 • junioři, kteří v den konání turnaje nedosáhnou věku 12 let, hrají z dámských odpališť
 • vítězem se stává dvojice s nejnižším netto výsledkem
 • z kvalifikací postupuje do finále pořadatelem určený počet týmů podle netto i brutto výsledků
 • v případě rovnosti výsledků se postupuje podle soutěžního řádu ČGF, tj. nejprve rozhoduje nižší handicap dvojice, potom lepších posledních 9, 6 nebo 3 jamky, resp. poslední jamka
 • pozdní příchod na start do 5 minut se trestá dvěma trestnými ranami, pozdější diskvalifikací
 • nedostavení se na kvalifikační turnaj bez příslušné omluvy se trestá diskvalifikací pro celý rok 2007 a oznámením ČGF
 • přihlášením se do turnaje dává každý účastník pořadateli souhlas s pořízením a užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem, dle uvážení pořadatele v souvislosti s pořádáním turnaje a předáváním výher pro komerční účely na všech komunikačních mediích všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich zařazením do souborného díla. Účastník turnaje uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby (partnery turnaje), kterým pořadatel výše uvedené materiály v souladu s jeho určením poskytne
 • přihlášením se do turnaje dává každý účastník pořadateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a to zejména jména, příjmení, e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu a jejich následným předáním třetím osobám (partnerům turnaje)
 • přihlášení do turnaje je možné pouze prostřednictvím internetových stránek turnaje na adrese: www.family-cup.cz (pořadatel výslovně upozorňuje na to, že není možné se přihlásit prostřednictvím serveru České golfové federace ani prostřednictvím golfových klubů!)
© 2011 - VV Studio - Václav Veselý, poradenství webdesign, správa sítí